Wil je weten wat een auto kost, wanneer de APK verloopt of wat de topsnelheid is? Voor betrouwbare en actuele voertuiginformatie sms je altijd naar Cartracks. Sms een kenteken naar 2030 wanneer je bijvoorbeeld een auto gaat kopen of verkopen, maar ook als je gewoon nieuwsgierig bent naar de dagwaarde en technische specificaties. Heb je binnenkort een afspraak met een autodealer?
Met Cartracks ga je voorbereid op pad.
VOORWAARDEN
Informatie

Cartracks stelt alles in het werk om je zo betrouwbaar mogelijke informatie te sturen. Later ingebouwde opties en accessoires kunnen eventueel niet bekend zijn bij Cartracks en dus ook niet meewegen in het oordeel over de actuele waarde. Alle Af-fabriek-opties wegen echter wel mee in de bepaling van de nieuwwaarde, maar niet bekend is welk optiepakket exact is gekocht. De waardebepaling van Cartracks is gebaseerd op het BPM bedrag zoals aangegeven door de importeurs. Ook de bepaling van het automodel gebeurt op basis van opgave van importeurs. Eventuele onjuiste opgaven van importeurs kunnen in incidentele gevallen tot afwijkingen leiden.

Waarde

De actuele waarde die Cartracks stuurt is gebaseerd op markttaxaties en geeft daarmee een goede indicatie van de echte waarde. De uiteindelijke waarde hangt echter ook af van opties/accessoires, eventuele schade, de locatie van de autoverkoper en het voertuig dat je eventueel inruilt. Baseer een aankoopbeslissing dan ook niet alléén op Cartracks maar oriënteer je breder.

Aansprakelijkheid

Cartracks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

   1.de informatie die wordt ontvangen en de beslissingen die op grond
   daarvan worden genomen;
   2.het niet of niet juist verzenden van de informatie als gevolg van
   hardware-, software- of netwerkstoringen;
   3.het niet of niet juist verzenden van de informatie als gevolg van een
   verkeerd of onvolledig SMS-bericht door de klant.

Flits: De informatie die wordt weergegeven in de FLITS SMS dienst wordt verstrekt zonder enige garantie. Cartracks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten (direct danwel indirect), verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, of uit de onmogelijkheid gebruik te kunnen maken van de SMS dienst (bijv. als gevolg van een storing).

File: Hoewel Cartracks zich inspant om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren kan het helaas voorkomen dat de inhoud van de dienstverlening niet correct of actueel is, of dat de dienstverlening niet optimaal bereikbaar of beschikbaar is. Cartracks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de dienstverlening of schade die is ontstaan door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van de dienstverlening, ook als dit gebeurd zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacy

Cartracks registreert het nummer van je mobiele telefoon voor het leveren van de informatie per SMS en voor de kostenafhandeling via je telecomprovider. Cartracks stelt alles in het werk om de registratie van gegevens zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden en heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die is ontvangen.

Vragen

Heb je vragen over de dienstverlening van Cartracks , stuur dan een e-mail naar info@cartracks.nl